Företagsföreningen Hållbara Hem


Hållbara Hem är en förening i Västsverige för hantverkare, materialleverantörer och konsulter inom byggnadsvård och ekologiskt byggande. Medlemmarna arbetar med både gamla och nya hus. Hållbara Hem har ombildats till förening och det är nu möjligt att bli medlem.

Årsmöte den 5 april i Slöjdseminariet på Nääs.

Nu närmar det sig årsstämma för företagsföreningen Hållbara Hem. Den 5 april kl.11.30 samlas vi för att äta lunch tillsammans. Efter stämman kommer Siv från Claessons trätjära och Dan från Wibo Färg berätta om deras produkter. 

Om ditt företag ännu inte är medlem kan ni fylla i den bifogade ansökningsblanketten och skicka den till medlemsansvarig.

Plats: Slöjdseminariet, plan 2, Otto Salomons väg 16, 448 92 Floda.

 

Här kan du ladda ner en informationsfolder om föreningen.

Här hittar du ett ansökningsformulär till föreningen Hållbara Hem.

 

Här ser du kommande utbildningar som arrangeras av Hållbara Hem:

• Kurs för lift och fallskydd

• Kurs i Bas/PU arbetsmiljösamordning

• Kurs, Värme, isolering och fukttransport i gamla hus

Med denna blankett (pdf) anmäler du dig till kurser och fortbildningar.

 

De flesta företag inom Hållbara Hem är också sökbara i SoBs marknadsföringskanal Hantverksregistret. Du hittar kontaktuppgifter till hantverkare och produkter i Hantverksregistret här.

Sedan 2010 har Slöjd & Byggnadsvård arbetat med att ta fram ett nätverk för företag inom byggnadsvård och ekologiskt byggande. Nu har vi tagit ytterligare kliv framåt och bildar en företagsförening. Under våren 2016 ombildades nätverket till förening med styrelse. 

Styrelsen utgörs av:

Peter Jarbring, ordförande. Cristina Nordström Järpedal, sekreterare. Mats Renström, kassör. Simon Johansson, medlemsansvarig. Maria Palm, Maja Lindstedt, Catharina Dahl, Maj-Liz Marcusson och Jan Hedberg, ledamoter. Adjungerade är Ulrika Lindh och Björn Ohlén. 

       

 

Medlemsföretagen skall inom sin verksamhet sträva efter:

• Att använda traditionella beprövade tekniker och hög hantverksskicklighet.

• Att använda kvalitetsmaterial med låg miljö- och hälso- påverkan.

 

För medlemsavgiften på 300:-/år erbjuds medlemmarna:

• En plattform för utbyte av kunskap och kontakter mellan företagen • Fortbildnings- och certifieringskurser inom våra special- områden • Studiebesök • En möjlighet att delta i och påverka politiska diskussioner och beslut i samhället • En möjlighet att tillsammans påverka byggsektorn • Kontakter med övriga nätverk i Sverige • Marknadsföring

 

Hur ansöker man om medlemsskap?

1. Fyll i formuläret ”Ansökan om medlemskap” Maila eller skicka med post till medlemsansvarig för Hållbara Hem.

2. Invänta godkännande* av styrelsen. Beslut tas senast vid nästa styrelsemöte som hålls var tredje månad.

3. Efter bekräftelse av styrelsen betalas 300:- in till Bankgiro 5171-8674 OBS! Skriv ditt organisationsnummer på din betalning.

* Innan inträdet godkänns gör styrelsen en bedömning av det sökande företaget. Vid behov kommer referenser att begäras in.

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen för Hållbara Hem?

Peter Jarbring (ordförande) kontakt@byggnadsvardgoteborg.se Tel: 0703-628620.

MijaMaria Målare (medlemsansvarig) mijamariamalare@hotmail.se Tel: 0739-931703.